Miljø, sikkerhet og helse

Sveiser

 

Ørnli Slipp jobber kontinuerlelig med å integrere HMS verdier i bedriftens daglige virke, slik at ansatte bevisstgjøres. Dette gjør at det ikke oppstår risiko for den enkeltes liv og helse.

Varsomhet skal utøves for å beskytte seg selv, kolleger, miljøet, fartøy, installasjoner og tredje part.

Ved å gjennomføre jevnlig internkontroll av HMS systemet arbeider vi for å etterkomme HMS kravene.

Vi vurderer løpende effektiviteten i HMS-arbeidet, samt iverksetter tiltak som kan føre til forbedringer av HMS rutinene og som kan redusere risiko.

Lagre