Båtomtale

Fartøyet er bygget som glattdekket katamaran med symmetriske skrog, og har svakt utfallende baug, tverr hekk og skansekledning rundt hele fartøyet, og skal hovedsaklig benyttes til spyling av oppdrettsnøter, samt avlusing. Styrhus med operatør rom, samt bysse og pentry er arrangert forut i senter akter av fartøyet, med nedgang til 1 stk. enmanns- og 1 stk tomannslugar på babord siden. Aktenfor lugarer er det arrangert verksted som oppvarmes av overskuddsvarme fra  lyddempere. Rett aktenfor styrhus er det arrangert kombinert toalett og vaskerom. I forkant av styrhus og under styrhusdørk er det storesrom.

Dekket er forsynt med fester for standard ISO-containere, som skal benyttes til  spyleaggregat. Dekket er konstruert for å kunne transportere inntil 30 tonn dekklast, og det er beregnet 3 manns besetning.  Det er montert 1 stk 32 tm kran på babord side akter, og 2 stk 3 tonns capstan på babord side, 1 stk rett aktenfor styrhus, og 1 stk. akter.

Byggenr. 82

Lengde o.a.: 13,53 m
Bredde: 7,61 m
Dybde i riss: 2,50 m
Brennolje: 2*1500 l
Ferskvann: 1000 l

Framdriftsanlegg

2 stk. FTP Iveco dieselmotor, type N60ENTM 37 som hver yter 270 hk ved 2800 o/min. Motorene er tilkoplet Helseth propellanlegg, type 3H70-900 HS via Sabb HVP83E reduksjonsgear med utveksling 3,54:1. Begge gear er utstyrt med PTO for drift av hydraulikkpumper. Motor og gear er levert av Frydenbø Sabb Motor AS, Bergen. Propellanlegg er levert av Helseth AS, Hjelset. Manøversystem er av type Marol hydr. fjernstyring, levert av Sea-Tek AS, Spydeberg.

Pumpeutrustning

Lense og spylepumper av type Johnson er levert av Leif H. Strøm AS, Oslo. Styreanlegg er levert av Sleipner Motor AS, Fredrikstad.

Dekksmaskineri

Kran type Palfinger PK 32080 MD, 30,5 tm med 14,3 m arm er levert av Bergen Hydraulic AS, Bergen. 2 stk. capstan med 3 tonn trekkraft, type N300 – 3000 er levert av Tenfjord Industrier, Tenfjord. 1stk. hk baugthruster er levert av Sleipner Motor AS, Fredrikstad. Hydraulisk høytrykkspyler, type HYCAT 210/38, levert av byggeverft. Hydraulikkpumper og ventiler, levert av Danfoss Power Solutions AS, Rud.

Elektrisk anlegg

Hovedtavle lyskaster, type Seematz, 500 W, samt belysning for øvrig er levert av O.S. Solhaug AS, Trondheim. Lanterner er levert av Hella Nor AS. Batterier er levert av Sønnak AS, Trondheim. Elektriske installasjoner og panelovner er levert av El Konsult, Melandsjø.

Strømaggregat: 1 stk. Nogva Deere 4045, som leverer 32 kW, fra Nogva Motorfabrikk AS, Søvi

Elektronikk

Kombinert bredbåndsradar 4G, ekkolodd, GPS,    kartplotter av type Simrad. VHF-telefon Simrad RS35 med utvendig høytaler. Autopilot av type Furuno NAVpilot 711. Simrad AIS. Brann- og vannalarm type Safetel Airborne.Alle ovenstående komponenter er levert av Argon Elektro AS, Trondeheim.

Innredning, varme, sanitær

Innredningspaneler, samt styrhusinnredning er levert av Steinar Eik Jensen AS, Trondheim. Hvitevarer bestående av keramisk koketopp, kombiovn, vaskemaskin, tørketrommel, kjøle- og fryseskap er levert av Coop Elektro, Hamarvik. Pentryumpe, varmvannsbereder, defroster og elektrisk pumpetoalett er levert av Leif H Strøm AS, Oslo. Styrestol er levert av NorSap AS, Kristiansand S. Vinduer er levert av Ertec AS, Tvedestrand. Innredningspaneler, samt styrhusinnredning er levert av Steinar Eik Jensen AS, Trondheim.

Redningsutstyr/ fortøyning

Redningsflåte, livbøyer, anker, kjetting og tauverk er levert av Erling Haug AS, Trondheim. Stat-X brannslokkingssystem i maskinrom, levert av Alf Lea & Co, Haugesund. Malingsprodukter er fra Skipsmaling AS, Trondheim.